Actie oproep 13 november

Actie oproep 13 november Uiterlijk op dinsdag 13 november 2018 zal om 15:00 uur een vergadering van het Sector Overleg Defensie tussen de Staatssecretaris van Defensie, mevrouw Visser,  en de Centrales van Overheidspersoneel (de vakbonden) plaatsvinden. De Staatssecretaris van Defensie heeft immers tot deze vergadering de tijd gekregen om zich te beraden over de situatie na het unaniem afwijzen van het arbeidsvoorwaarden-onderhandelaarsresultaat op 4 oktober jl. Wij (ACOM, AFMP, BBTV, FNV-Overheid, MARVER en VBM) willen met actief dienende militairen in uniform en actief dienende burgermedewerkers de Staatssecretaris met alle eer opvangen voor het gebouw van het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel, Lange Voorhout  13 in Den Haag. U kunt daardoor de Staatssecretaris laten blijken dat u écht meer van haar verwacht om ja te kunnen zeggen tegen een volgend arbeidsvoorwaarden-onderhandelaarsresultaat. Uw aanwezigheid, als vertegenwoordigers van het personeel van Defensie, benadrukt tevens dat het defensiepersoneel voor de politieke en ambtelijke top nog steeds geen eerste prioriteit lijkt te zijn. De eerder genoemde vakbonden rekenen op uw deelname aan deze actie. Indien u uzelf aanmeldt zult u alle benodigde informatie via de mail ontvangen. Aanmelden via onderstaand formulier:  Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor dit actietraject.

Read more

Actie oproep 12 november

Actie oproep 12 november Op maandag 12 november 2018 vanaf 10.30 uur – 17.00 uur vindt in de Tweede Kamer, in de Thorbecke zaal, het wetgevingsoverleg plaats over het defensiepersoneel tussen de Staatssecretaris van Defensie, mevrouw Visser, en de leden van de Tweede Kamer. U weet dat een meerderheid van de leden van de vakbonden binnen de sector Defensie het arbeidsvoorwaardenakkoord heeft verworpen en dat de vakbonden deze boodschap onlangs in het Sector Overleg Defensie aan de Staatssecretaris hebben medegedeeld, waardoor het arbeidsvoorwaardenakkoord van de baan is. Wij (ACOM, AFMP, BBTV, FNV-Overheid, MARVER en VBM) roepen actief dienende militairen (in uniform) en actief dienende burgermedewerkers op om aanwezig te zijn op de publieke tribune in de Tweede Kamer om dit debat te volgen. U geeft hiermee uiting aan uw ongenoegen aangaande de Arbeidsvoorwaarden in de richting van de Staatssecretaris en de leden van de Tweede Kamer en benadrukt dat het defensiepersoneel voor de politieke en ambtelijke top nog steeds geen eerste prioriteit lijkt te zijn. De eerder genoemde vakbonden rekenen op uw deelname aan deze actie. Indien u uzelf aanmeldt zult u alle benodigde informatie via de mail ontvangen. Aanmelden via onderstaand formulier: Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor dit

Read more

Nieuwsflits ABP

De samenwerkende bonden in “Actie bij Defensie” (ACOM, AFMP, BBTV, FNV-Overheid, MARVER en VBM, hierna de bonden) hebben op 23 oktober vernomen dat er een nieuwsflits vanuit het ABP naar de militaire deelnemers in het ABP is gestuurd. In deze nieuwsflits wordt aangegeven dat er vanaf 1 januari 2019 door het ABP een basis pensioenregeling zal worden uitgevoerd. Er veranderen daardoor per 1 januari 2019 voor u een aantal dingen, en die veranderingen kunnen uitermate belangrijk zijn voor u. In de nieuwsflits wordt aangegeven dat u op www.abp.nl meer kunt lezen over deze wijzigingen. Maar laat u niet bedotten! De basis pensioenregeling waar het ABP naar verwijst is een middelloonregeling met een laag opbouwpercentage en een hoge franchise! Het is geen eindloonregeling, zoals dat tot heden wel gewoon voor u geldt en ook is afgesproken met Defensie! De militaire deelnemers hebben daardoor bij promotie een veel slechter pensioen dan thans het geval is. Bovendien wordt het pensioen veel slechter dan wat de burgercollegae op dit moment hebben! Op het moment van een individuele promotie (trede of bevordering) na 1 januari 2019 bouwt u daarover dus geen pensioen met terugwerkende kracht op. Zoals tijdens onze (gezamenlijke) voorlichtingen al is aangegeven is

Read more

Eerste stap bonden tegen het ABP

Op 23 oktober jl. werden de bonden verrast door berichten van verontruste leden die een Nieuwsflits van het ABP hadden ontvangen. In deze nieuwsflits stond zeer beperkte informatie over veranderingen die het ABP aan de militaire eindloonregeling per 2 januari 2019 wil gaan doorvoeren. De rest van de informatie moesten de deelnemers (actieve militairen en militairen met UGM/FLO) maar via de website van het ABP verkrijgen. Ook wij als bonden zijn door de nieuwsflits van het ABP verrast doordat wij formeel vooraf niets van het ABP vernomen hebben. Tot op de dag van vandaag is dat niet veranderd. Wij hebben in onze eerdere berichtgeving gemeld dat wij Prof. Mr. Drs. Mark Heemskerk en Mr. Teun Huijg van Held hebben verzocht ons juridisch bij te staan bij eventueel te nemen (juridische) stappen. De nieuwsflits van het ABP heeft ervoor gezorgd dat wij onze advocaten gevraagd hebben de eerste stap te zetten in een traject waarin wij het ABP (en zo nodig de werkgever Defensie) houden aan de afspraken die door de bonden met defensie gemaakt zijn over de pensioenregeling voor militairen. Het is immers aan de sociale partners om te besluiten dat een regeling moet worden aangepast (of niet) en niet

Read more