Kort geding tegen ABP

Hedenmorgen, 17 december 2018, diende het tweede door de bonden, verenigd onder de naam: actiebijdefensie, ingestelde kort geding. Was afgelopen maandag defensie nog de tegenpartij, vandaag was dat het ABP. Voorafgaande aan de zitting van de rechter in kort geding was er een korte actie. Drie vakbondsleden overhandigden voor de ingang van het gerechtsgebouw een petitie aan een delegatie van het ABP Bestuur, de dames Worttman (onafhankelijk voorzitter) en Meijer en de heer van Zijl (beiden plaatsvervangend voorzitter). Daarin werd het ABP-bestuur gevraagd om ook in 2019 een regeling met een eindloonkarakter uit te voeren. De toezegging dat het ABP dat zou gaan doen, kwam echter niet. Een behandeling in kort geding was onvermijdelijk. In een zitting van meer dan 3 1/2 uur kregen partijen de mogelijkheid om hun standpunt mondeling toe te lichten. Met elk een pleidooi van ruim twintig A4-tjes kon dat echt niet sneller. Een goed ingelezen rechter stelde vervolgens nog enige vragen om de standpunten scherp te krijgen. Al in het begin van de zitting maakte hij duidelijk dat ook hij op 21 december aanstaande uitspraak wil doen. Vanwege de door hem onderkende samenhang met de zaak die afgelopen maandag in Den Haag diende, neemt hij contact

Read more

ABP voor Rechter gedaagd. Vakbonden bieden petitie aan.

De defensiebonden ACOM, AFMP, MARVER en VBM hebben het ABP vandaag voor de rechter in Amsterdam gedaagd. Daarnaast treedt één individuele militair op als eisende partij om onze zaak kracht bij te zetten. Vóór aanvang van het kort geding overhandigden drie vakbondsleden een petitie aan een delegatie van het ABP Bestuur, de dames Worttman (onafhankelijk voorzitter) en Meijer en de heer van Zijl (beiden plaatsvervangend voorzitters). Onze militaire achterban zegt immers terecht: ‘handen af van ons pensioen totdat er overeenstemming is over een arbeidsvoorwaardenakkoord met een nieuwe militaire pensioenregeling’. Met het overhandigen van die petitie aan het ABP bestuur wilden wij met en namens onze leden een nadrukkelijk signaal afgeven en zetten wij onze eisen kracht bij. Wij eisen dat het ABP: Níet eenzijdig ingrijpt in de militaire pensioenregeling. Vakbonden en werkgever gaan over de regeling, níet het ABP; In 2019 de militaire pensioenregeling als een eindloonregeling uitvoert; Onmiddellijk stopt met het verspreiden van voorbarige, onjuiste en storende informatie. Het ernstig beschadigde vertrouwen snel herstelt; Vertrouwen herstellen Wij maakten het ABP duidelijk dat, los van een uitspraak van de rechter, het vertrouwen ernstig is beschadigd. Ons vertrouwen als vakbonden in de rol en positie van het ABP en – wat

Read more

Bezoek de bijeenkomsten over jouw CAO

Op woensdag 19 december houden de bonden van ‘Actie bij Defensie’ bijeenkomsten op verschillende locaties over de stand van zaken rondom jouw CAO. Je wordt bijgepraat over de mislukte arbeidsvoorwaardenonderhandelingen en de kort gedingen tegen Defensie en het ABP. Onder de vlag Actie bij Defensie (www.actiebijdefensie.nl) trekken de ACOM, AFMP, BBTV, FNV Overheid, MARVER en VBM samen ten strijde. Jouw vertegenwoordigers zijn bij de bijeenkomsten aanwezig, je kunt met hen in gesprek én er al je vragen kwijt  over de CAO en de militaire pensioenregeling . Wil je meer weten over de stand van zaken? Kom naar een van de bijeenkomsten. Woensdag 19 december 10:00 – 12.00 Soesterberg, Sergeant-majoor Scheickkazerne, hoofdgebouw W1, ruimte 1.59 10:00 – 12.00 Soesterberg, Du Moulinkazerne, gebouw D11 13:00 – 15.00 Soesterberg, Camp New Amsterdam, Base Chapel gebouw A63 13:00 – 15.00 Amersfoort, Bernhard kazerne, boven de eetzaal 14.30 – 16.00 Kamp Soesterberg, gebouw V31 Hou deze site in de gaten voor eventuele wijzigingen Download hieronder de poster en hang hem op!. Klik voor groot.

Read more

Kort geding tegen Defensie gehouden

De defensiebonden ACOM, AFMP, MARVER en VBM hebben de werkgever Defensie voor de rechter in Den Haag gedaagd. Het kort geding vond plaats op maandag 10 december 2018. Onder de vlag ‘Actie bij Defensie’ (www.actiebijdefensie.nl) trekken de bonden ACOM, AFMP, MARVER en VBM samen ten strijde tegen het ingrijpen in de pensioenregeling voor militairen. Aanpassen van de pensioenregeling kan immers uitsluitend nadat daar overeenstemming over is tussen sociale partners. Wat de bonden betreft is het dan ook klip en klaar dat de regeling met een eindloonkarakter ook in 2019 zal moeten worden voortgezet. Er is immers in 2017 afgesproken dat er per januari 2018 sprake zou zijn van een pensioenregeling met een eindloonkarakter. Na die afspraak in 2017 is er geen nieuwe afspraak gemaakt en zou die regeling met een eindloonkarakter, zo stellen de bonden, ook in 2019 moeten worden voortgezet. Namens de eerder genoemde bonden hebben Prof. Mr. Drs. Heemskerk en Mr. Huijg ruimschoots de tijd gekregen (en genomen) om te pleiten voor onze zaak. Ook de advocaten van Defensie hebben ruim de tijd gekregen maar hebben minder lang gepleit. De advocaten van Defensie probeerden stelselmatig terug te keren naar het pensioenreglement. Wij bleven vooral vasthouden aan de pensioenafspraken

Read more