Nog geen uitkomst overleg

Dinsdag 13 november zaten Defensie en de bonden voor het eerst sinds het afwijzen van het onderhandelingsresultaat weer met elkaar om tafel. Onderwerp van gesprek was arbeidsvoorwaarden en pensioen. Hierbij werd alle informatie die de afgelopen periode door Defensie bij het personeel is opgehaald betrokken. Defensie heeft aangegeven een duidelijker beeld te hebben gekregen van de onderwerpen die voor het Defensiepersoneel van belang zijn. Defensie wil op een aantal van deze onderwerpen graag stappen zetten. De bonden vinden het belangrijk dat er voldoende ruimte aanwezig is om tot een beter resultaat te komen. Een belangrijk onderwerp is de pensioenregeling voor militairen. Partijen vinden het niet alleen belangrijk opnieuw over dit onderwerp te gaan spreken, maar willen ook duidelijkheid over de situatie die ontstaat na 1 januari 2019, als er voor die tijd geen overeenstemming is bereikt over een nieuwe pensioenregeling. Defensie heeft gezegd meer tijd nodig te hebben om een antwoord te geven op de brief die de bonden over dit onderwerp hebben gestuurd. Het SOD is daarop geschorst en wordt op 20 november vervolgd. Wel is door Defensie op dit moment al toegezegd dat de deadline van 1 januari 2019 voor het keuzemoment voor de nieuwe diensteinderegeling wordt uitgesteld

Read more

Live-stream Actie 12 november

Vandaag vindt vanaf 10.30 uur – 17.00 uur het wetgevingsoverleg plaats over het Defensiepersoneel tussen de Staatssecretaris van Defensie, mevrouw Visser en de leden van de Tweede Kamer. Om uiting te geven aan ons ongenoegen aangaande de Arbeidsvoorwaarden is er Defensiepersoneel aanwezig op de tribune.    Klik hier om het debat live te volgen.

Read more

Onbegrijpelijke reactie ABP op sommatiebrief

Op 26 oktober 2018 zond onze advocaat het ABP een brief met een duidelijke boodschap, namelijk: “Graag vernemen wij binnen vijf werkdagen of ABP de Methodiek ook in 2019 kan voortzetten en of ABP ook bereid is dat te doen. Zo niet, dan verzoeken cliënten dat ABP schriftelijk bevestigt dat ABP de eindloonregeling ook in 2019 continueert.” Voor de volledige brief klikt u hier. De 5 werkdagen zijn inmiddels verstreken. In die periode heeft het ABP geen antwoord op onze vraag gegeven. Het ABP heeft wel bij via een brief van een door het ABP in de arme genomen advocaat gereageerd. Daarmee staat de goede ontvangst van onze boodschap en het verzoek in ieder geval vast. Namens het ABP schreef hij: “Het besluitvormingsproces van ABP vergt een aantal extra werkdagen voor een zorgvuldige beantwoording. Zo spoedig mogelijk na de ABP-bestuursvergadering van 8 november a.s. zal ik inhoudelijk reageren op uw brief.” Een onbegrijpelijke reactie als je er vanuit gaat dat het ABP haar besluit, zoals dit aan de deelnemers aan de eindloonregeling is gecommuniceerd, zorgvuldig heeft voorbereid. Inmiddels is duidelijk dat het ABP deze week met een inhoudelijke reactie komt. Wij wachten die af en zullen u daarover nader informeren.

Read more

Staatssecretaris speelt pensioen-verstoppertje

Na het nee tegen het arbeidsvoorwaardenresultaat moet er op korte termijn een afspraak worden gemaakt over de militaire pensioenregeling 2019. Ruim twee weken geleden verzochten de gezamenlijke defensiebonden de Staatssecretaris van Defensie om een duidelijk standpunt over de militaire pensioenregeling. Is defensie wel of niet bereid in 2019 de huidige uitvoering van de pensioenregeling voort te zetten? Ja of nee! Gisteren was tijdens een formeel overleg met de bonden het antwoord uiteindelijk: ‘ik, defensie, weet het nog niet’. Een dermate onbevredigende reactie dat de bonden genoodzaakt waren om het formele overleg te beëindigen. Defensie en de bonden maakten vorig jaar de afspraak dat de eindloonregeling in 2018 op een aantal punten zou worden aangepast. Ook werd afgesproken dat de uitvoering van wat karakteristiek aan een eindloonregeling is, de backservice, anders vormgegeven zou worden. Om de complexiteit van de regeling te verminderen is met behoud van het eindloonkarakter per 2 januari 2018 de backservice aanspraak vormgegeven als een koopsomstorting door defensie. De eenvoudige vraag van de bonden aan defensie was, wilt u deze afspraak in 2019 voortzetten? Wat zei de werkgever n.a.v. de ABP Nieuwsflits? Na de nieuwsflits waarin het ABP haar eigenmachtig ingrijpen in de militaire pensioenregeling wereldkundig maakte, reageerde

Read more