Live-stream Actie 12 november

Vandaag vindt vanaf 10.30 uur – 17.00 uur het wetgevingsoverleg plaats over het Defensiepersoneel tussen de Staatssecretaris van Defensie, mevrouw Visser en de leden van de Tweede Kamer. Om uiting te geven aan ons ongenoegen aangaande de Arbeidsvoorwaarden is er Defensiepersoneel aanwezig op de tribune.    Klik hier om het debat live te volgen.

Read more

Onbegrijpelijke reactie ABP op sommatiebrief

Op 26 oktober 2018 zond onze advocaat het ABP een brief met een duidelijke boodschap, namelijk: “Graag vernemen wij binnen vijf werkdagen of ABP de Methodiek ook in 2019 kan voortzetten en of ABP ook bereid is dat te doen. Zo niet, dan verzoeken cliënten dat ABP schriftelijk bevestigt dat ABP de eindloonregeling ook in 2019 continueert.” Voor de volledige brief klikt u hier. De 5 werkdagen zijn inmiddels verstreken. In die periode heeft het ABP geen antwoord op onze vraag gegeven. Het ABP heeft wel bij via een brief van een door het ABP in de arme genomen advocaat gereageerd. Daarmee staat de goede ontvangst van onze boodschap en het verzoek in ieder geval vast. Namens het ABP schreef hij: “Het besluitvormingsproces van ABP vergt een aantal extra werkdagen voor een zorgvuldige beantwoording. Zo spoedig mogelijk na de ABP-bestuursvergadering van 8 november a.s. zal ik inhoudelijk reageren op uw brief.” Een onbegrijpelijke reactie als je er vanuit gaat dat het ABP haar besluit, zoals dit aan de deelnemers aan de eindloonregeling is gecommuniceerd, zorgvuldig heeft voorbereid. Inmiddels is duidelijk dat het ABP deze week met een inhoudelijke reactie komt. Wij wachten die af en zullen u daarover nader informeren.

Read more

Staatssecretaris speelt pensioen-verstoppertje

Na het nee tegen het arbeidsvoorwaardenresultaat moet er op korte termijn een afspraak worden gemaakt over de militaire pensioenregeling 2019. Ruim twee weken geleden verzochten de gezamenlijke defensiebonden de Staatssecretaris van Defensie om een duidelijk standpunt over de militaire pensioenregeling. Is defensie wel of niet bereid in 2019 de huidige uitvoering van de pensioenregeling voort te zetten? Ja of nee! Gisteren was tijdens een formeel overleg met de bonden het antwoord uiteindelijk: ‘ik, defensie, weet het nog niet’. Een dermate onbevredigende reactie dat de bonden genoodzaakt waren om het formele overleg te beëindigen. Defensie en de bonden maakten vorig jaar de afspraak dat de eindloonregeling in 2018 op een aantal punten zou worden aangepast. Ook werd afgesproken dat de uitvoering van wat karakteristiek aan een eindloonregeling is, de backservice, anders vormgegeven zou worden. Om de complexiteit van de regeling te verminderen is met behoud van het eindloonkarakter per 2 januari 2018 de backservice aanspraak vormgegeven als een koopsomstorting door defensie. De eenvoudige vraag van de bonden aan defensie was, wilt u deze afspraak in 2019 voortzetten? Wat zei de werkgever n.a.v. de ABP Nieuwsflits? Na de nieuwsflits waarin het ABP haar eigenmachtig ingrijpen in de militaire pensioenregeling wereldkundig maakte, reageerde

Read more

Eerste stap bonden tegen het ABP

Zoals al eerder aangegeven wordt er door (in alfabetische volgorde) ACOM, AFMP, BBTV, FNV-overheid, MARVER en VBM samengewerkt in een actietraject. Samen zullen deze bonden zich in (blijven) zetten voor een beter arbeidsvoorwaardenpakket voor het personeel van Defensie en een goed pensioen maakt daar onverkort deel van uit! Op 23 oktober werden wij en ook onze leden verrast door een mededeling van het ABP dat zij volgend jaar een eigen verzinsel – zij noemen het een basisregeling – in 2019 als pensioenregeling voor militairen gaan uitvoeren. Wij hebben in reactie daarop aangegeven dat dit niet acceptabel was en wij stappen zouden ondernemen. De eerste stap in dit traject is inmiddels gezet. Deze stap is een brief waarin het ABP gesommeerd wordt de regeling uit te voeren zoals door sociale partners overeengekomen. Binnen 5 dagen moet het ABP reageren. Wij hopen oprecht dat het spreekwoord: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, bij het ABP-bestuur bekend is. Zo niet dan zijn vervolgstappen nodig. Want als je A zegt moet je ook B zeggen. Lees hier het uitgebreidere artikel.

Read more