Staatssecretaris speelt pensioen-verstoppertje

Na het nee tegen het arbeidsvoorwaardenresultaat moet er op korte termijn een afspraak worden gemaakt over de militaire pensioenregeling 2019. Ruim twee weken geleden verzochten de gezamenlijke defensiebonden de Staatssecretaris van Defensie om een duidelijk standpunt over de militaire pensioenregeling. Is defensie wel of niet bereid in 2019 de huidige uitvoering van de pensioenregeling voort te zetten? Ja of nee! Gisteren was tijdens een formeel overleg met de bonden het antwoord uiteindelijk: ‘ik, defensie, weet het nog niet’. Een dermate onbevredigende reactie dat de bonden genoodzaakt waren om het formele overleg te beëindigen. Defensie en de bonden maakten vorig jaar de afspraak dat de eindloonregeling in 2018 op een aantal punten zou worden aangepast. Ook werd afgesproken dat de uitvoering van wat karakteristiek aan een eindloonregeling is, de backservice, anders vormgegeven zou worden. Om de complexiteit van de regeling te verminderen is met behoud van het eindloonkarakter per 2 januari 2018 de backservice aanspraak vormgegeven als een koopsomstorting door defensie. De eenvoudige vraag van de bonden aan defensie was, wilt u deze afspraak in 2019 voortzetten? Wat zei de werkgever n.a.v. de ABP Nieuwsflits? Na de nieuwsflits waarin het ABP haar eigenmachtig ingrijpen in de militaire pensioenregeling wereldkundig maakte, reageerde

Read more

Eerste stap bonden tegen het ABP

Zoals al eerder aangegeven wordt er door (in alfabetische volgorde) ACOM, AFMP, BBTV, FNV-overheid, MARVER en VBM samengewerkt in een actietraject. Samen zullen deze bonden zich in (blijven) zetten voor een beter arbeidsvoorwaardenpakket voor het personeel van Defensie en een goed pensioen maakt daar onverkort deel van uit! Op 23 oktober werden wij en ook onze leden verrast door een mededeling van het ABP dat zij volgend jaar een eigen verzinsel – zij noemen het een basisregeling – in 2019 als pensioenregeling voor militairen gaan uitvoeren. Wij hebben in reactie daarop aangegeven dat dit niet acceptabel was en wij stappen zouden ondernemen. De eerste stap in dit traject is inmiddels gezet. Deze stap is een brief waarin het ABP gesommeerd wordt de regeling uit te voeren zoals door sociale partners overeengekomen. Binnen 5 dagen moet het ABP reageren. Wij hopen oprecht dat het spreekwoord: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, bij het ABP-bestuur bekend is. Zo niet dan zijn vervolgstappen nodig. Want als je A zegt moet je ook B zeggen. Lees hier het uitgebreidere artikel.

Read more

Actie oproep 13 november

Actie oproep 13 november Uiterlijk op dinsdag 13 november 2018 zal om 15:00 uur een vergadering van het Sector Overleg Defensie tussen de Staatssecretaris van Defensie, mevrouw Visser,  en de Centrales van Overheidspersoneel (de vakbonden) plaatsvinden. De Staatssecretaris van Defensie heeft immers tot deze vergadering de tijd gekregen om zich te beraden over de situatie na het unaniem afwijzen van het arbeidsvoorwaarden-onderhandelaarsresultaat op 4 oktober jl. Wij (ACOM, AFMP, BBTV, FNV-Overheid, MARVER en VBM) willen met actief dienende militairen in uniform en actief dienende burgermedewerkers de Staatssecretaris met alle eer opvangen voor het gebouw van het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel, Lange Voorhout  13 in Den Haag. U kunt daardoor de Staatssecretaris laten blijken dat u écht meer van haar verwacht om ja te kunnen zeggen tegen een volgend arbeidsvoorwaarden-onderhandelaarsresultaat. Uw aanwezigheid, als vertegenwoordigers van het personeel van Defensie, benadrukt tevens dat het defensiepersoneel voor de politieke en ambtelijke top nog steeds geen eerste prioriteit lijkt te zijn. De eerder genoemde vakbonden rekenen op uw deelname aan deze actie. Indien u uzelf aanmeldt zult u alle benodigde informatie via de mail ontvangen. Aanmelden via onderstaand formulier:  Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor dit actietraject.

Read more

Actie oproep 12 november

Actie oproep 12 november Op maandag 12 november 2018 vanaf 10.30 uur – 17.00 uur vindt in de Tweede Kamer, in de Thorbecke zaal, het wetgevingsoverleg plaats over het defensiepersoneel tussen de Staatssecretaris van Defensie, mevrouw Visser, en de leden van de Tweede Kamer. U weet dat een meerderheid van de leden van de vakbonden binnen de sector Defensie het arbeidsvoorwaardenakkoord heeft verworpen en dat de vakbonden deze boodschap onlangs in het Sector Overleg Defensie aan de Staatssecretaris hebben medegedeeld, waardoor het arbeidsvoorwaardenakkoord van de baan is. Wij (ACOM, AFMP, BBTV, FNV-Overheid, MARVER en VBM) roepen actief dienende militairen (in uniform) en actief dienende burgermedewerkers op om aanwezig te zijn op de publieke tribune in de Tweede Kamer om dit debat te volgen. U geeft hiermee uiting aan uw ongenoegen aangaande de Arbeidsvoorwaarden in de richting van de Staatssecretaris en de leden van de Tweede Kamer en benadrukt dat het defensiepersoneel voor de politieke en ambtelijke top nog steeds geen eerste prioriteit lijkt te zijn. De eerder genoemde vakbonden rekenen op uw deelname aan deze actie. Indien u uzelf aanmeldt zult u alle benodigde informatie via de mail ontvangen. Aanmelden via onderstaand formulier: Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor dit

Read more